4 תנאים לביטול צו ירושה

בישראל ישנן שתי דרכים עיקריות לפיהן מתחלקת ירושה בדרך כלל – על פי צוואה שנחתמה על ידי הנפטר או על פי הדין שמוסדר בחוק הירושה. בכדי להוציא לפועל את חלוקת הנכסים של הנפטר, יש להגיש בקשה לצו קיום ירושה או צו לקיום צוואה בהתאם למצב. בכתבה זו נפרט על מצבים שבהם יש צורך לבטל צו ירושה שכבר נחתם על ידי רשם הירושות. 

 

מהו צו ירושה ואיך מגישים בקשה לביטול שלו?

צו ירושה הוא בעצם הכרה של המדינה בכך שהאדם נפטר, ושאת נכסיו יש לחלק לפי הדין. רשם הירושות מעביר את הצו לקיום ירושה לכל הגופים הרלוונטיים, לאחר שנשלחו אליו המסמכים הנדרשים, ונקבע כי יש לחלק את העיזבון על פי דין. להוצאה של צו ירושה יש מעמד גבוה במשפט הישראלי, ולכן לא פשוט לבטלו. עם זאת, במקרים מסוימים יש צורך ואפשרות לקבל ביטול צו ירושה מבית המשפט. כמובן שבמקרים אלה יש גם להסביר מדוע התעכב הגורם שמבקש את ביטול הצו, ולא הגיש את המידע שבידיו לפני מתן צו הירושה.

 

להלן 4 תנאים שכל אחד מהם יכול לגרור ביטול של צו ירושה:

תנאי ראשון – ביטול של צו ירושה בגלל קיומה של צוואה

המקרה הקלאסי והנפוץ ביותר של ביטול צו ירושה, הוא כאשר יש צוואה שנחתמה על ידי הנפטר כדין ובצורה נכונה. במקרה זה יש לחלק את העיזבון על פי רצונו של המנוח ולא על פי דין. במקרים שכאלה יש להוכיח כי הצוואה המדוברת אכן נערכה על ידי המוריש, ושהיא נכתבה בצורה חוקית וללא פגמים מהותיים.

 

תנאי שני – ביטול צו ירושה בגלל הונאה או מרמה

המקרה השני הנפוץ ביותר הוא ביטול של צו הירושה בגלל שהתקיימה הונאה או מרמה סביב הוצאתו. במקרה וחלק מהעיזבון שהיה שייך למוריש ולא נכלל בחלוקה של הנכסים מסיבה זאת או אחרת, או במקרה שיורש אחד או יותר ידעו על קיומה של צוואה ולא גילו על כך לשאר היורשים – ניתן לקבל ביטול של צו ירושה מסיבה של מרמה והונאה.

 

תנאי שלישי, מתן הצו ללא סמכות

ישנם מקרים נדירים למדי שבהם גוף שלא הייתה לו את הסמכות להוציא את צו הירושה עשה זאת בכל מקרה. דוגמא לכך התרחשה בישראל לפני מספר שנים כאשר ניתן צו ירושה על ידי בית הדין הרבני. במקרה זה נפסק כי יש לבטל את צו הירושה וזאת משום שלבית הדין הרבני אין את הסמכות להורות על הוצאת צו ירושה.

 

תנאי רביעי, הסכמת היורשים כולם לביטול הצו

המקרה האחרון הוא המקרה הפשוט ביותר מבחינת הביצוע שלו וגם כזה שהסבירות שיתקבל היא הגבוהה ביותר. ביטול זה נעשה מכיוון שהיורשים כולם מסכימים כי אין להוציא צו ירושה בכלל. בדרך כלל מקרים אלו מתרחשים כאשר אחד מבני הזוג נפטר, אבל אין ליורשים שלו מלבד בן או בת הזוג של הנפטר, כל כוונה לממש את הירושה.

ביטול צו ירושה

השארת תגובה